Close

יאללה, במה תבחר?

מפרטים ומחירים לשרתים וירטואליים לכלל השימושים
רכשו לחודשיים מראש וקבלו חודש מתנה עלינו !

רישיון לDirectadmin ב8$ בלבד !

אישי

60
00 חודשי
 • שטח דיסק: 20GB SSD
 • ליבות: 1 יעודיות
 • זכרון: 1GB
 • תעבורה: ללא הגבלה
 • גיבוי יומי: פונקת!
 • מעבד: E5-2660/Gold 6150
 • מערכת הפעלה: Linux/Windows
 • מיקום: פריסה עולמית\ארצית

למתחילים

140
חודשי
 • שטח דיסק: 50GB SSD
 • ליבות: 2 יעודיות
 • זכרון: 2GB
 • תעבורה: ללא הגבלה
 • גיבוי יומי: פונקת!
 • מעבד: E5-2660/Gold 6150
 • מערכת הפעלה: Linux/Windows
 • מיקום: פריסה עולמית\ארצית

מקצועי

300
חודשי
 • שטח דיסק: 100GB SSD
 • ליבות: 4 יעודיות
 • זכרון: 4GB
 • תעבורה: תתפנק.
 • גיבוי יומי: נו, מה?
 • מעבד: E5-2660/Gold 6150
 • מערכת הפעלה: Linux/Windows
 • מיקום: פריסה עולמית\ארצית
מומלץ

מפלצתי

550
חודשי
 • שטח דיסק: 100GB SSD
 • ליבות: 8 יעודיות
 • זכרון: 8GB
 • תעבורה: ללא הגבלה
 • גיבוי יומי: פונקת!
 • מעבד: E5-2660/Gold 6150
 • מערכת הפעלה: Linux/Windows
 • מיקום: פריסה עולמית\ארצית
מומלץ לשרתי משחק
לוגו של וואטסאפ